• darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Uspa Hygea de slimme toiletevolutie
 • darkblurbg
  Service van Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  Toilet Op Maat (TOM)
 • darkblurbg
  TOM WashAir 400

Verstrekt u in bruikleen of in eigendom?


Bij het toekennen van een voorziening vanuit de Wmo wordt de keuze gemaakt ‘in bruikleen’ of ‘in eigendom’.

Als een toiletoplossing 'in eigendom' wordt verstrekt, dan wordt deze eigendom van de gebruiker. Waarom wordt een voorziening 'in eigendom' verstrekt? Dit kan zijn omdat de gebruiker er dan zelf verantwoordelijk voor wordt gesteld, bijvoorbeeld bij een verhuizing of overlijden. Het kan ook zo zijn dat de gemeente niet weet wat er met de voorziening moet worden gedaan als deze niet meer nodig is. Als de toiletoplossing 'in eigendom' wordt verstrekt, dan gaat de waarde van de toiletoplossing op dat moment verloren voor de gemeente.

Daarom kan een voorziening het beste 'in bruikleen' worden verstrekt. Dit betekent dat de gebruiker de toiletoplossing te leen heeft en deze uiteindelijk weer inlevert bij de gemeente. Waar kan een toiletoplossing die 'in bruikleen' is verstrekt, worden opgeslagen als deze niet meer nodig is? Daarvoor kunt u bij Toilet Op Maat terecht. Toilet Op Maat heeft een eigen depot en reconditioneert toiletvoorzieningen zodat deze opnieuw kunnen worden ingezet. De waarde van de voorziening blijft zo behouden voor de gemeente.

Vorig jaar zijn wij verschillende keren geconfronteerd met toiletvoorzieningen die kortdurend in gebruik zijn geweest én 'in eigendom' waren verstrekt. Deze voorzieningen, die soms wel €8000,- kosten, zijn dan niet meer in te zetten vanuit de Wmo. En dat is zonde!

TOM's depot